Verbinding tussen fysiotherapie en duurzaamheid

EcoFysio is een platform waarop je als deelnemer wordt uitgenodigd om het vak fysiotherapie in te zetten als pionier in de duurzame zorg en dat dient als inspiratiebron voor zorgverleners en patiënten. EcoFysio streeft ernaar bijdragen te leveren aan het leefbaar, gezond en vitaal houden van de planeet Aarde voor alle levende organismen.

EcoFysio wil werken naar een zorgsysteem dat zich richt op amplitie en is in tegenstelling tot curatie en preventie niet uitsluitend gericht op op het wegnemen, verminderen en voorkomen van negatieve invloeden als ziekte, werkstress etc. Amplitie in de samenleving richt zich met name op het versterken, vergroten en vermeerderen van positieve invloeden als een gezonde, vitale en leefbare omgeving.

EcoFysio nodigt de individuele deelnemer in de zorgketen uit om de fysiotherapiepraktijk te verduurzamen door het geven van hoogwaardige (product-) informatie en door het verbinden van praktijk en theorie. Daarbij staat het pragmatisch denken en handelen hoog in het vaandel. Door ideeën en handelingen met aanwijsbare effectiviteit te stellen boven het theoretische concept denken.

EcoFysio is gids op weg naar een duurzame fysiotherapie praktijk en verlangt van deelnemers participatieve input van zowel knelpunten als oplossingen van en in de dagelijkse praktijk.

 

Neem contact op als deelnemer op weg naar een duurzame praktijk

Contact us