Visie

Onze ECO visie

Wij geloven dat we binnen fysiotherapie als pionier kunnen fungeren voor duurzame zorg. Dit om een inspiratiebron te zijn voor mede zorgverleners en patiënten op collectief en individueel niveau. Ook zijn we van mening dat er nog tijd is! En daarmee hoop om nog een ommekeer te maken.

Onze richting

We werken toe naar een zorgsysteem wat gericht is op Amplitie. In tegenstelling tot curatie (behandelen) en preventie (voorkomen), niet gericht op negatieve toestanden van medewerkers (zoals ziekte, werkstress etc.). Amplitie in de samenleving richt zich op het versterken, vergroten en vermeerderen van een positieve instelling zoals bevlogenheid en een gezonde, vitale en leefbare omgeving. Richting geven doen we niet alleen, dit is samenwerken, samenleren en samen creëren (pragmatisme*).

*Het pragmatisme is een filosofische stroming gekenmerkt door de focus op het verbinden van de praktijk met de theorie, die volgens het pragmatisme niet los van elkaar staan. In het dagelijks leven worden handelingen en ideeën die effectiviteit boven theoretische of morele overwegingen stellen, pragmatisch genoemd.

We hopen

We hopen jullie te enthousiasmeren om als praktijk te verduurzamen door jullie te voorzien van informatie en als gids te fungeren.

Motto

EcoFysio gelooft in een zorgstelsel op basis van amplitie, waarbij creëren, versterken en uitbouwen van vitaliteit centraal staan.

 

David Attenborough: “It’s surely our responsibility to do everything within our power to create a planet that provides a home not just for us, but for all life on earth”. (Bron: documentaire life on earth)